Εξοικονόμηση ενέργειας SOLCORE

Οι ηλεκτρονικά ελεγχόμενοι ταχυθερμαντήρες Solcore έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε να λειτουργούν πιο αποτελεσματικά σε σχέση με τους μηχανικούς ταχυθερμαντήρες, επιτυγχάνοντας τη μέγιστη δυνατή οικονομία στα ρεύμα.

Οι ηλεκτρονικά ελεγχόμενοι ταχυθερμαντήρες Solcore έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε να λειτουργούν πιο αποτελεσματικά σε σχέση με τους μηχανικούς ταχυθερμαντήρες, επιτυγχάνοντας τη μέγιστη δυνατή οικονομία στα ρεύμα.

Με τη χρήση ηλεκτρονικών ταχυθερμαντήρων Solcore, μπορεί να εξοικονομηθεί ενέργεια έως 140€ ετησίως, σε σύγκριση με ένα απλό μηχανικό ταχυθερμαντήρα.