Εξοικονόμηση ενέργειας SOLCORE

Σε αντίθεση με το θερμοσίφωνο που “αποθηκεύει” το νερό, ο ταχυθερμαντήρας είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικός, καθώς το νερό ζεσταίνεται άμεσα τη στιγμή που περνά μέσα από την συσκευή.

Στην καθημερινότητά μας αυτό σημαίνει ότι, συγκρίνοντας το θερμοσίφωνο και τις απώλειές του σε σχέση με ένα ταχυθερμαντήρα, μπορούμε να εξοικονομήσουμε ακόμη και την αξία του ταχυθερμαντήρα μέσα σε ένα έτος.