Εξοικονόμηση ενέργειας SOLCORE

Οι συνολικές χρεώσεις περιλαμβάνουν όλα τα έξοδα για τις επενδύσεις και τη λειτουργία για την παροχή ζεστού νερού, χωρίς το κόστος του νερού.

Οι συνολικές χρεώσεις περιλαμβάνουν όλα τα έξοδα για τις επενδύσεις και τη λειτουργία για την παροχή ζεστού νερού, χωρίς το κόστος του νερού.

Η παροχή ζεστού νερού από ταχυθερμαντήρα έχει χαμηλά συνολικά έξοδα που οφείλονται στο χαμηλό κόστος εγκατάστασης και στη μηδενική σπατάλη ενέργειας.