Εξοικονόμηση ενέργειας SOLCORE

Οι συνολικές χρεώσεις περιλαμβάνουν όλα τα έξοδα για τις επενδύσεις και τη λειτουργία για την παροχή ζεστού νερού, χωρίς το κόστος του νερού.

Η παροχή ζεστού νερού από ταχυθερμαντήρα SOLCORE έχει χαμηλά συνολικά έξοδα που οφείλονται στο χαμηλό κόστος εγκατάστασης και στη μηδενική σπατάλη ενέργειας.